POJEMNIKI I SKRZYNIOPALETY UN


Pojemniki UN na materiały niebezpieczne zostały urzędowo zbadane i  uzyskały atest Dyrekcji Kolei Państwowych RFN (Bundesbahnzentralamt Minden) jako pojemniki na materiały niebezpieczne, których konstrukcja dopuszcza przewożenie materiałów grupy opakowań I, II i III.
Tym samym odpowiadają one :

- zaleceniom Narodów Zjednoczonych (UN)
- europejskiemu porozumieniu o transporcie drogowym (Porozumienie ADR)

- regulacjom dotyczącym międzynarodowego transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych (RID)
- międzynarodowemu porozumieniu o transporcie morskim (Kod-IMDG)

- niemieckim przepisom dotyczącym przewożenia materiałów niebezpiecznych (GGV-Gefahrgutverordnung), w transporcie drogowym (GGVS), kolejowym (GGVE) i morskim (GGV-See)
 
Oznakowanie wszystkich pojemników jest zgodne z powyższymi przepisami.
Zamknięcia zatrzaskowe i wytrzymałe taśmy zabezpieczające zapewniają należytą szczelność i ochronę pojemnika podczas transportu.

Wymiary zewnętrzne pojemników :
- 400 x 300 x 233 mm
- 400 x 300 x 285 mm
- 400 x 300 x 338 mm
- 600 x 400 x 235 mm
- 600 x 400 x 293 mm
- 600 x 400 x 340 mm
- 600 x 400 x 440 mm
- KLT 600 x 400 x 174 mm
- KLT 600 x 400 x 280 mm
- pojemnik paletowy 1230 x 1030 x 835 mm
Konstrukcja pojemników umożliwia stabilne składowanie w stosie.

Wyposażenie dodatkowe: uchwyty, przegrody, wózki transportowe, kieszenie etykietowe, możliwość trwałego oznakowania napisem lub logo firmy.

POJEMNIKI - wersja graficzna
SKRZYNIOPALETY
SKRZYNIOPALETY SKŁADANE
POJEMNIKI ALUMINIOWE
PALETY ALUMINIOWE


BUDECO - BIURO HANDLOWE

04-942 Warszawa ul. Ochocza 2

tel.: (22) 612 67 79

fax: (22) 872 10 86

e-mail : info@budeco.com.pl

http://www.budeco.com.pl